भारताचे पहिले खाजगी रॉकेट प्रक्षेपण, प्रारंभ

         भारतातील पहिल्या खाजगी रॉकेटचे शुक्रवारी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी यशस्वीरित्या प्रक्षेपण झाले. आंध्र प्रदेश मधील श्रीहरीकोटाच्या …

Read more