History Test No 2

History Test No 2 :   “Welcome to our General Knowledge MCQ question papers! Dive into a diverse array of …

Read more

History Test No 1

History Test No 1

History Test No 1 : “Welcome to our General Knowledge MCQ question papers! Dive into a diverse array of topics, …

Read more

प्रोटेम अध्यक्ष माहिती (Speaker Pro Tem )

1. घटनेच्या कलम 94 नुसार जुन्या लोकसभा विसर्जनानंतर अध्यक्ष आपले पद रिक्त करत नाही तर नवीन लोकसभेच्या पहिल्या सभेच्या पूर्वी …

Read more

What is mean by Secular ? धर्मनिरपेक्ष

 1. भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा धर्मपालनाचा आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे. 2. वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार …

Read more

What is mean by Republic? गणराज्य

 1. लोकशाही राजकारणाचे राजेशाही आणि प्रजासत्ताक किंवा गणराज्य अशा दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येते 2. राजेशाहीत राष्ट्राप्रमुखाला म्हणजेच राजा किंवा …

Read more

What is justice in Marathi

1. अन्याय दूर करून सर्वांना आपापल्या प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजेच न्याय होय. 2. सामाजिक न्याय – व्यक्तीमध्ये जात …

Read more

Fiscal Deficit म्हणजे काय ?

Fiscal Deficit वित्तीय तूट  सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर शासनाच्या महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. उदा. जर …

Read more