What is Sovereign ? सार्वभौमत्व

 1. म्हणजेच आपण आपल्या देशात योग्य वाटेल असे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असतो.

2. Independence in decision making in both internal and external matters.

 
What is Sovereign ? सार्वभौमत्व3. कुठल्याही परकीय सत्तेचे नियंत्रण नसणे.


4. सार्वभौम राज्य असल्यामुळे भारत कोणताही परदेशी प्रदेश मिळू शकतो.

Leave a Comment