किती दिवस घेवून फिरणार आपण विचारांमधील तराजू ?

       जन्मापासून ते मरणाच्या उंबरठ्यावर उभे असे पर्यंत तुलनेच्या जंजाळात स्वतःला अडकवून घेवून आपण कितीतरी चांगल्या क्षणांचा मनसोक्त …

Read more